Folytatjuk nagy sikerű sorozatunkat, ma az egyik leghíresebb ókori görög írót, költőt ismerhetitek meg közelebbről.

  1. Euripidész Kr. e. 480-406 között élt, Szalamisz szigetén született a híres szalamiszi ütközet napján.
  2. Egy mende-monda szerint édesapjának egy jós azt mondta, hogy fiát „játékokon szerzett koszorúkkal” látja, ezért a családfő a kis Euripidészt atlétikára taníttatta.
  3. Kor- és pályatársaitól eltérően saját döntése értelmében nem volt közéleti szereplő, és állami megbízást sem vállalt el, ennek következtében életéről nagyon kevés dolog maradt fenn.
  4. Aiszkhülosz és Szophoklész mellett a legnagyobb görög tragédiaköltők egyike.
  5. Visszavonultan, az emberektől távol élte mindennapjait, melyeket leginkább írással töltött, illetve lelkes könyvgyűjtő volt.
  6. Korának több nagy gondolkodójával tartotta a kapcsolatot, műveire hatottak a szofisták tanításai, mint pl. Protagorasz vagy Prodikosz, de vannak alkotásai, melyekben a homéroszi-hésziodoszi valláskritikában és a lélekről írt elméleteiben Anaxagorasz bölcseleteinek nyoma fedezhető fel.
  7. Műveinek hőseit többnyire emberi vagy isteni erők kergették bukásba, ám a bennük zajló érzelmi harcot már önmagukban kellett megvívniuk. Munkásságának egy részéről nem tudni semmit, 90 darabjából csupán 18 maradt fenn. Kronológiailag az első fennmaradt művei között van az Alkésztisz, a Médeia és a Hippolütosz.
  8. Tragédiáinak színpadi bemutatásakor kedvelt eleme volt a deus ex machina, mely egy olyan, nem várt eseményt jelent, mely egy addig megoldhatatlannak vélt problémát old meg – ez leginkább isteni beavatkozás volt. Ez is azt igazolja, hogy az író hitt az emberi sorsot befolyásoló magasabb, isteni erőben.
  9. Euripidész két feleséggel élte le életét, Choerillával és Melittóval. Előbbi három gyermekkel ajándékozta meg.
  10. Halála egy tragikus baleset következménye. Otthonában vadászatra készülő tömeg zajára lett figyelmes, amit gondolta, saját szemével néz meg. Ám amikor kilépett háza ajtaján, két kutya ráugrott, ő pedig estében koponyatörést szenvedett és meghalt.

Kép: Pinterest

Skip to content