Az egyik legnagyobb ókori görög filozófus, tudós, aki mesterével, Platónnal együtt a nyugati kultúra legnagyobb gondolkodói közé tartozik.

  1. Kr. e. 384-ben született Sztageirában, és Kr. e. 322-ben hunyt el Halkiszban.
  2. Mindösszesen 18 éves volt, mikor Platón tanítványa lett, húsz esztendőn át tanult és tanított az Akadémián. Már igen korán megmutatkozott önállósága, így véleményében sokszor eltért mesterétől, ám barátságuk Platón haláláig megmaradt. Hozzá hasonlóan Arisztotelész is úgy gondolta, hogy a filozófia igaz feladata a dolgok lényegének és végső okainak felismerésében van, a legfontosabb pedig ezek megtestesülése.
  3. Már saját korában híres volt filozófiai művei miatt, valamint azért, mert a világ egyik legnagyobb hadvezérének, Nagy Sándornak a nevelője volt.
  4. Tudása rendkívül sokrétű volt, maradandót alkotott a filozófia mellett a logikában, a nyelvészetben, a biológiában, a pedagógiában, a politikatudományban és az irodalomban is.
  5. Sajnos nagyon sok műve elveszett az idők folyamán, ám a megmaradtak, mint például a Fizika, Metafizika, Etika, Politika, Poétika is hatalmas tudásanyagnak számítanak.
  6. Platón halála után a kis-ázsiai Asszoszba utazott, és az ottani platonista közösség, valójában a helyi kis Akadémia szellemi vezetőjeként kezdett tevékenykedni. Kr. e. 335-ben aztán visszatért Athénba, ahol megnyitotta iskoláját, a Lükeiónt, tanítványai pedig megalkották a peripatetikus iskola nevű filozófiai mozgalmat. Ez idő alatt írta meg a legtöbb fennmaradt munkáját.
  7. Asszoszi tartózkodása alatt ismerkedett meg későbbi feleségével, Püthiasszal, akivel egy közös lányuk született. 10 évig, az asszony haláláig voltak együtt, majd Kr. e. 339-ben újra nősült (bár egyes források szerint csak élettársi kapcsolatot létesített), a szintén Sztageirából származó Herphyllisszel, aki egy fiúval ajándékozta meg.
  8. Kr. e. 323-ban, Nagy Sándor halálát követően nem volt maradása Athénban, mivel korábbi makedónbarát hozzáállása miatt a helyiek nemtetszésével kellett megküzdenie nap mint nap. Ezért iskoláját Theophrasztoszra bízta, ő maga pedig Halkiszba költözött.
  9. A Holdon egy krátert neveztek el róla, és egy kisbolygó is viseli a nevét.
  10. Egyes elmondások szerint öngyilkosságot követett el, de még valószínűbbnek tartják, hogy betegségben hunyt el.
Skip to content