Legendák és elbeszélések övezik az ókor egyik legnagyobb összecsapását, mely a trójai háborúként vonult be a történelembe.

Tíz teljes esztendeig tartott az ostrom, melynek igen sok görög hős esett áldozatul, s melynek során a szárazföldi Görögország akháj és aiol harcosai legyőzték a trójaiakat, azaz a kis-ázsiai görögöket. A mítosz szerint a háború szép Heléna szerelméért folyt, ennek ellenére régészeti leletek bizonyítják, hogy a háború nemcsak mese, hanem megtörtént, valós esemény.

Sorozatunkban 12 héten keresztül járjuk körbe a trójai háborút, ma az akhájok hadjáratát ismerhetjük meg Trója ellen.

Mikor Meneláosz tudomására jutott a dolog, hogy felesége, Heléna megszökött Párisszal, Mükénébe utazott a bátyjához, Agamemnónhoz. Pülosz bölcs királyával, Nesztorral együtt elhatározták, hogy minden királynak és hérosznak meghívót küldenek Görögország-szerte a hadjáratban való részvételre, hiszen becsületbeli ügyről lévén szó, a sértés nem maradhatott megtorlatlanul. A nőrablónak bűnhődnie kellett, ellenkező esetben senki nem alhatott volna nyugodtan, ha a vendégbarátság szent kötelékének megcsúfolása megtorlatlan maradt volna.

Csakhogy a jósok már akkor tudták: nem rövid háborúnak néznek elébe. Tudta ezt Odüsszeusz is, aki, mikor érte mentek, őrültnek tettette magát. Friss házas volt, akkor született a fia, Télemakhosz, így nevetséges ruhákba bújt, és bolondságokat művelt, mikor rábukkantak szántás közben. A színlelés úgy lepleződött le, hogy a ravasz Palamédész, aki Agamemnónnal együtt érte ment, a kisfiát, Télemakhoszt az eke elé vetette, Odösszeusz pedig nem száguldott át rajta.

Azonban nemcsak Odüsszeusz bujdosott, Akhilleuszt is lányruhába öltöztetve bújtatta az anyja unokanővérei között. Őt Odüsszeusz leplezte le azzal, hogy női ruhákat és csecsebecséket vitt ajándékba a király leányainak, de elrejtett közéjük egy pajzsot és egy dárdát is, s amikor elhangzott a hadba hívó kürtszó, Akhilleusz felkapta a fegyvereket, melyeket jó ideje nézegetett és támadásba lendült.

Tíz teljes esztendőbe került, hogy a legbátrabbakból sereg verbuválódjon, s megkezdődjön minden idők egyik leghíresebb történelmi eseménye, a trójai háború.

Folytatjuk!

  1. rész – A körülmények vihara
  2. rész – Az a bizonyos alma…
  3. rész – Párisz és Menelaosz Helénája
  4. rész – A trójaiak
Megszakítás