Legendák és elbeszélések övezik az ókor egyik legnagyobb összecsapását, mely a trójai háborúként vonult be a történelembe.

Tíz teljes esztendeig tartott az ostrom, melynek igen sok görög hős esett áldozatul, s melynek során a szárazföldi Görögország akháj és aiol harcosai legyőzték a trójaiakat, azaz a kis-ázsiai görögöket. A mítosz szerint a háború szép Heléna szerelméért folyt, ennek ellenére régészeti leletek bizonyítják, hogy a háború nemcsak mese, hanem megtörtént, valós esemény.

Sorozatunkban 12 héten keresztül járjuk körbe a trójai háborút, ma az Iliászról esik szó.

A görögök a trójai háborút megelőzően áldozatot mutattak be azért, hogy az istenektől a háború alakulásáról és a jövőről jelt kapjanak. Ekkor egy vérvörös hátú kígyó jelent meg, aki az oltár alól kúszott ki, és egy közeli platánfára tekeredett. A platánfa legmagasabb ágán egy veréb fészkelt a fiókáival. A kígyó sorban megette a fiókákat, majd az anyjukat is, ám amint végzett velük, Zeusz kővé változtatta a kígyót.

Khalkasz jós ezt a jelenséget úgy értelmezte, hogy Trója ostroma kilenc évig fog tartani, a tizedik évben viszont elesik a város.

Homérosz művében, az Iliászban a trójai háború sok eseményéről esik szó. Ezek legnagyobb részében Akhilleusz játssza a főszerepet, kinek tettei és halála messze földön híressé vált.

Folytatjuk!

  1. rész – A körülmények vihara
  2. rész – Az a bizonyos alma…
  3. rész – Párisz és Menelaosz Helénája
  4. rész – A trójaiak
  5. rész – A becsületbeli düh
  6. rész – Iphigenia
Megszakítás