Legendák és elbeszélések övezik az ókor egyik legnagyobb összecsapását, mely a trójai háborúként vonult be a történelembe.

Tíz teljes esztendeig tartott az ostrom, melynek igen sok görög hős esett áldozatul, s melynek során a szárazföldi Görögország akháj és aiol harcosai legyőzték a trójaiakat, azaz a kis-ázsiai görögöket. A mítosz szerint a háború szép Heléna szerelméért folyt, ennek ellenére régészeti leletek bizonyítják, hogy a háború nemcsak mese, hanem megtörtént, valós esemény.

Sorozatunkban 12 héten keresztül járjuk körbe a trójai háborút, ma Akhilleusz bosszújáról olvashattok.

Thetisz a fia segítségére sietett. Felment Zeusz trónusához, és kérlelni kezdte, hogy adjon elégtételt, hiszen a fia úgyis rövid életű lesz. Azért könyörgött neki, hogy éreztesse Agamemnónnal és seregével Akhilleusz valódi értékét. Így is lett: az istenek innentől kezdve semmiben sem segítették az ostromlókat, jelentős előnyben részesítve ezáltal a trójaiakat. Még jóbarátja, Patroklosz is hiába könyörgött Akhilleusznak, ő hajthatatlan maradt. A sátrába zárkózott, és hallani sem akart a csatákról.

Ekkor Patroklosz elhatározta, hogy felveszi Akhilleusz vértjét, és ő maga viszi majd harcba a katonákat, hogy megtévessze a trójaiakat. Akhilleusz vértjét ugyanis mindenki ismerte, hiszen azt még a kovácsok istene, Héphaisztosz készítette Thetisz kérésére. Amikor Patroklosz megjelent így a csatában, a trójaiak megrémültek, és menekülőre fogták, azt hitték, visszatért a vezér. Közben azonban Hektór megtudta Athénától, hogy a vért alatt nem az igazi Akhilleusz rejtőzködik, és sikerült leterítenie az akkor már sikert sikerre halmozó Patrokloszt. Akhilleuszt összetörte Patroklosz halála, el is felejtkezett jövetele eredeti céljáról, és bosszút esküdött. Patroklosz halálát követően felkereste Agamemnónt, és megkérte, felejtse el a köztük lévő nézeteltérést, és még Briszéiszt is visszaküldte neki.

Akhilleusz tehát visszatért a háborúba, sikert sikerre halmozva, és egyre közelebb került Trójához. Valódi célpontja azonban nem a város, hanem Hektór volt. A város nyugati kapujánál bukkant rá, kettejük párharca Hektór halálával végződött. A bosszúszomjas Akhilleusz azonban nem elégedett meg ennyivel, még a harckocsija mögé is odakötözte a holttestet, hogy végigvonszolja a városon. Ezután visszatért a táborba, Patroklosz temetésére. Hektór testét viszont visszaadta az azért könyörgő Priamosz királynak

Folytatjuk!

  1. rész – A körülmények vihara
  2. rész – Az a bizonyos alma…
  3. rész – Párisz és Menelaosz Helénája
  4. rész – A trójaiak
  5. rész – A becsületbeli düh
  6. rész – Iphigenia
  7. rész:  Az Iliász
  8. rész:  Akhilleusz vs. Agamemnón
Megszakítás