Olyan régóta gyűjtjük már Nektek a görög bölcsességeket, így idejét éreztük annak, hogy gyűjteményt is készítsünk belőlük.

Minden héten 7-7 (tehát minden napra egy) megfontolandó görög gondolatot osztunk hát meg Veletek, íme a tizenkettedik hétre való.

  1. A történelmet tükörnek tekintem, amelynek segítségével a magam életét is lehetőleg tökéletesíteni, és az ábrázolt hősök erényéhez hasonlóvá igyekszem tenni. Plutarkhosz
  2. Légy jóban a világgal, és akkor az életed is jó lesz. Szólj egy jó szót a szomszédhoz, mert nem tudod, hogy fordulnak a dolgok. Mara Meimaridi
  3. A múltat nem változtathatod meg, de a jövőt igen. A külső szemedet előre ragasztották az istenek, ha a múlttal feladatod volna, hátul is lenne szemed. (…) Tatios
  4. Mindazon javak közül, melyeket a bölcsesség szerez a teljes élet boldogsága számára, a legeslegnagyobb a barátság birtoklása. Epikurosz
  5. Ha meg akarsz érteni valamit, figyeld a kezdetét, és kövesd a fejlődését. Arisztotelész
  6. Az emberhez az illik, hogy jobban törődjék lelkével, mint testével; mert a lélek tökéletessége a porsátor gyarlóságán segíthet, ám e sátor ereje – értelem híján – a lelket semmivel sem teszi különbbé. Démokritosz
  7. Van egy hely, amelyet neked kell betöltened, és amelyet senki más nem tölthet be rajtad kívül; valami, amit neked kell megtenned, amit senki más nem tehet meg. Platón
Megszakítás