A „tragédia atyja”-ként vonult be a történelembe.

  1. Kr. e. 525-ben született Elefsinában.
  2. Életéről viszonylag kevés adat maradt fent. Bizonyossággal állítják, hogy mintegy 90 dráma megírása fűződik a nevéhez. Ebből sajnos csak 6 maradt meg teljes egészében, a cím szerint ismert 74-ből pedig töredékek állnak az utókor rendelkezésére.
  3. Édesapja földbirtokos volt, Aiszkhülosz valószínűleg a földek jövedelméből élt. Alapos oktatásban részesült, ismerte korának nagy irodalmi alakjait és azok műveit (Homérosz, Hésziodosz, Arkhilokhosz, Alkaiosz, Anakreón és Szolón). Úgy tartják, saját tragédiáit „Homérosz nagy lakomáiról visszamaradt morzsák”-ként emlegette.
  4. Egyes források szerint beavatottja volt az eleusziszi misztériumoknak.
  5. Ifjúkorában elégiákat írt, ám ezekből sajnos csak nagyon kevés részlet maradt meg, ám azt bizonyosan tudni, hogy roppant népszerűek voltak.
  6. Részt vett a marathoni csatában, ahol fivére, Künégeirosz elesett. Később, a hősök emlékére rendezett elégiaversenyen alulmaradt, és a drámai műfaj felé fordult.
  7. Ekkoriban a tragédiában egy kar és egy ember éneke alapján volt megismerhető a történet, de Aiszkhülosz egy második embert is megjelenített, így már drámai dialógus lett a legfőbb elem. Több darabjával is győzelmet aratott élete során a színpadi versenyeken.
  8. Úgy hírlik, harcolt a szalamiszi csatában, majd többször tett látogatást Szicíliában, ahol több darabját is előadták.
  9. Két fia közül az egyik, Euphorión, szintén tragédiaköltő volt.
  10. A harmadik szicíliai látogatásán, 69 esztendősen, Kr. e. 456-ban érte a halál. A legenda szerint egy sas sziklának nézte a költő kopasz fejét és egy teknőst ejtett rá. Sírfeliratát saját maga írta, ezen csupán katonai teljesítményét említi meg, a színházi érdemeit mellőzi:

Αἰσχύλον Εὐφορίωνος Ἀθηναῖον τόδε κεύθει

μνῆμα καταφθίμενον πυροφόροιο Γέλας·

ἀλκὴν δ’ εὐδόκιμον Μαραθώνιον ἄλσος ἂν εἴποι

καὶ βαθυχαιτήεις Μῆδος ἐπιστάμενος.

E sír bizony a hamvait rejti Aiszkhülosznak,

Euphorion fiának és a gyümölcsös Gela büszkeségének.

Hogyan bizonyította bátorságát, elmondhatja Marathon,

és a hosszúhajú Médek, kik szintén túl jól megismerték ezt.

Megszakítás