Egri Görög Önkormányzat

Kérjük, hogy az alábbiakban foglaltakat figyelmesen olvassa el, mert az Egri Görög Önkormányzat honlapjának (elérhetőség: https://gorogokegerben.hu, illetve https://kalimeraeger.hu – a továbbiakban: Honlap) megnyitásával, illetve az Egri Görög Önkormányzat Honlapon feltüntetett e-mail címének elérésével az alábbiakban felsorolt és ismertetett feltételekhez hozzájárul, azokat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

1. Tulajdonviszonyok

Az Egri Görög Önkormányzat honlapja két domain címen keresztül érhető el, melyek a következők:

A Honlap domain címeinek, a Honlap kreatív kialakításának, grafikájának tulajdonosa az Egri Görög Önkormányzat, így azok bármelyikének jogosulatlan felhasználása jogszabályba ütközik.

2. Szerzői jogok

A Honlap tartalmának szerzői joga az Egri Görög Önkormányzatot illeti meg, kivéve azon eseteket, ha a konkrét cikkben más forrás van feltüntetve, vagy a szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés (konkrét szerző feltüntetése) történik.
A Honlapon közzétett cikkeket felhasználni kizárólag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései szerint, az érintett szerző írásbeli hozzájárulása és a szerző, valamint a forrás feltüntetése esetén lehetséges.

3. Információk

Az Egri Görög Önkormányzat Honlapján megjelenő információk és adatok kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért, esetleges módosulásáért az Egri Görög Önkormányzat felelősséget nem vállal.
Az Egri Görög Önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a Honlap tartalmát részben vagy egészben bármikor megváltoztassa.

4. A Honlap használata

Az Egri Görög Önkormányzat nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a Honlap használatából, annak használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, üzemzavarából, vonal- vagy rendszerhibájából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából vagy más hasonló okból származnak.

5. Kapcsolódó honlapok

Az Egri Görög Önkormányzat Honlapja tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat (ún. hiperlinkek vagy hiperhivatkozások), amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. A külső hivatkozások követésével letöltött tartalom nem áll az Egri Görög Önkormányzat befolyása alatt.
A kapcsolódó honlapokhoz az Egri Görög Önkormányzat Honlapja csupán hozzáférést közvetít, azonban nem vállal semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget a honlapokért vagy az azokon elhelyezett információkért.
Az Egri Görög Önkormányzat nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett vagy publikált tartalmakért, melyekhez az Egri Görög Önkormányzat Honlapja kapcsolódik, vagy amelyekre hivatkozik. Az Egri Görög Önkormányzat továbbá nem felel más weboldal tulajdonos titoktartási és adatvédelmi gyakorlatának betartásáért.

6. Jogkövetkezmények

A jelen Jogi Nyilatkozatban foglaltak megsértése esetén az Egri Görög Önkormányzat haladéktalanul megteszi a szükséges jogi lépéseket.

7. A Jogi Nyilatkozat megváltoztatása

Az Egri Görög Önkormányzat fenntartja jelen Jogi Nyilatkozat megváltoztatásának jogát, amelyről minden esetben a Honlap ezen részén értesíti Felhasználóit.
Eger, 2019. december 23.