Olyan régóta gyűjtjük már Nektek a görög bölcsességeket, így idejét éreztük annak, hogy gyűjteményt is készítsünk belőlük.

Minden héten 7-7 (tehát minden napra egy) megfontolandó görög gondolatot osztunk hát meg Veletek, íme a huszadik hétre való.

  1. Baj után a bolond is okos már. Homérosz
  2. Ne csukd be a lelked ajtaját! (…) Az öröm is vendég. Ha elreteszelve találja az ajtót, szaladhatsz utána. Alkyoni Papadaki
  3. Ne gondolj a rosszra, mert a mélybe taszít. A jó gondolat ajándék, szárnyalás, magasba vágyódás – felemelkedés. Tatios
  4. Aki a gazdagságot többre becsüli az erénynél, s a mesterségét nem az emberek érdekében, hanem anyagi nyereség végett műveli, nem képes céljára önmagáért vágyni, mert ha így tesz, előbb gazdagszanak meg mások, mintsem ő céljához jutna. Galénosz
  5. Nincs abban semmi csodálatos, hogy hosszú idő alatt, miközben a véletlen szövi a szálakat, egybeesések sokasága következik be a legtermészetesebb módon. Plutarkhosz
  6. Minden erényt az igazságosság rejt kebelében. Phókülidész
  7. Könnyebb egyszer s mindenkorra odadobni életünket, mint apránként áldozni fel a mindennapi harcban. Ha megkérdeznék tőlem, melyik út vezet az égbe, azt felelném: a legfáradságosabb. Nikos Kazantzakis
Megszakítás