… hogy nagycsütörtökön a néphit szerint a holt lelkek feljönnek az Alvilágból és egészen Krisztus mennybemeneteléig itt maradnak?

Agrafa falvaiban ezért a hagyomány szerint piros vásznat terítettek az ablakba, a holtak fogadására. Ezen a napon szokás volt talizmánt is készíteni, hogy az birtokosát megóvja mindenféle bajtól, betegségtől. Az asszonyok ezen a napon díszítik fel virágokkal Krisztus jelképes sírját, az Epitafioszt, miközben egyházi dalokat énekelnek.

Ugyancsak ehhez a naphoz köthető a tojásfestés hagyománya. A görög asszonyok pirosra festik a tojásokat, a színválasztás sem véletlen: Krisztus vérét szimbolizálja. A piros tojás héját megőrzik, és az ajtóra ragasztják, vagy a házi ikonok elé helyezik, hogy az szerencsét hozzon a házra. Összemorzsolva régen a kígyók távoltartására használták.

Megszakítás