Az egyik legnagyobb történetíró, akit már élete során hatalmas tisztelet övezett. A teljesség igénye nélkül soroljuk, hogy mit érdemes tudni róla!

1. Kr. u. 46-ban vagy 48-ban született, jómódú család gyermekeként Boiotia görög régióban, abban az időben, mikor Hellász már a Római Birodalom része volt.

2. Athénban retorikát és filozófiát tanult.

3. Pár utazásától eltekintve (járt Alexandriában és Kis-Ázsiában) az ideje többségét Rómában töltötte. Itt hamar kitűnt az íráshoz való tehetségével, és rendkívül jó előadónak is tartották.

4. Az akkori trend ellenére, Plutarkhosz nem tört politikai babérokra, a tanításnak és írásnak szentelte életét, talán ezért is kedvelték és tisztelték annyian. Mindvégig görög lokálpatrióta maradt, tagja volt a Delphi Apollón-templom papságának.

5. Khairóneiában élt, ahol magániskolaként működő főiskolát szervezett, melyet ő vezetett és több tárgyat is oktatott. A tandíjból jelentős bevétele volt, de könyvei szintén szép összegekért keltek el mind Athénban, mind Rómában.

6. Tanította a római polgárjogot, Traianus császár pedig állami ranggal látta el.

7. Különösen termékeny író volt, de sajnos munkásságának csak egy része maradt meg. Műveit a 13. században Maximosz Planudész két csoportba rendszerezte: Ethika (Erkölcsi iratok), mely 78 munkát ölel fel, valamint a Bioi paralléloi (Párhuzamos Életrajzok). Elkötelezett platonista volt, mely több alkotásában is visszaköszön, de érdeklődött a természettudomány és vallás iránt is.

8. Felesége Timoxena volt, egy fiuk született, aki szintén a Plutarkhosz nevet kapta.

9. Ám amiért a neve ilyen hatalmas lett, az a Párhuzamos életrajzok 22 könyvének megírása, melyben görög, római uralkodóknak, hadvezéreknek és államférfiaknak az életét mutatja be, párosával párhuzamba állítva. Összesen 46 életrajzról van szó, melyeket idős korában jegyzett le.

10. Idős korában, Kr. u. 125-ben vagy 127-ben hunyt el.

Megszakítás