A roppant erős és bátor hős, Héraklész 10 feladat sikeres teljesítése után (két sikertelennek titulált küldetés miatt végül 12) nyerhetett bűnbocsánatot azon tette alól, hogy a Héra által rászabadított elmebaj következtében megölte három gyermekét. A próbák kiállása azonban nemcsak a bűn alól való felszabadulást, de a halhatatlanságot is magával hozta, melynek következtében apja, Zeusz az istenek közé emelte az Olimposzra. A feladatokat Mükéné királya, Eurüsztheusz Héra segítségével találta ki.

3. próba: A kerüneiai szarvas

A következő próba során Eurüsztheusz abban reménykedett, hogy sikerül Artemiszt megharagítania Héraklészre, ezért arra kérte a hőst, hogy élve fogja be az istennő Kerüneiában élő szarvasát, amelynek szarva aranyból, lába rézből volt. Héraklésznak természetesen most sem volt könnyű dolga, ugyanis ez a jószág a világ legóvatosabb állata volt, amellett, hogy roppant gyors is, minden apró zajra figyelt, és rögtön menekülőre fogta.

Az üldözése kerek egy évig tartott, de végül sikerrel járt, Héraklész pedig, hogy kiengesztelje Artemiszt, hatalmas áldozatot mutatott be neki, amivel elnyerte az istennő bocsánatát. Egy másik változat szerint a hős már a Mükénébe vezető úton találkozott Artemisszel, akinek a bocsánatáért esedezett és megígérte, hogy az állat bemutatása után szabadon engedi azt, így az istennő megbocsájtott neki.

Az első próbát itt olvashatod.

A második próbát itt ismerheted meg.

Megszakítás