Idén március 25-én a 203 éves évfordulójához érkezett a törökök elleni szabadságharc kitörése, ezért úgy gondoltuk, folytatjuk sorozatunkat, melyet korábban elindítottunk. A számos hős közül, akiknek oly sokat köszönhetünk, bemutatunk Nektek párat, akikről esetleg eddig személy szerint nem hallottatok. Jöjjenek hát ők, a múlt hősei, akik megharcoltak a szebb jövőért.

Alexandros Ypsilantis

Alexandros Ypsilantis már jóval 1821. március 25-e, a görög függetlenségi háború kitörése előtt eldöntötte, hogy az Oszmán Birodalom elleni első csapásnak Görögországon kívül kell történnie.

A Filiki Eteria tagjaként, Ypsilantis elkészítette a felkelés általános tervét, amelyet 1820 májusában, Bukarestben a görög lázadók részvételével felülvizsgáltak. A terv a szerbek és montenegróiak felkelésének segítése, a valahai felkelés kiprovokálása volt, polgári zavargások kirobbantása Konstantinápolyban, és az oszmán flotta felgyújtása a város kikötőjében.

Ezután Ypsilantis Görögországba ment, és elindította a forradalmat a Peloponnészoszon.

Mivel Ypsilantis az orosz hadseregben harcolt, ahol Sándor cár vezérőrnaggyá léptette elő, alkalmas volt arra, hogy a görög függetlenségi háborúban hatalmi pozíciót töltsön be.

  1. október 8-án nyilatkozatot adott ki, amelyben bejelentette, hogy hamarosan felkelést indít az Oszmán Birodalom ellen.

A Filiki Eteriáról és annak tevékenységéről szóló információk kiszivárogtak az oszmán hatóságokhoz, ami miatt Ypsilantis siettette a felkelés kitörését Havasalföldön, és személyesen is részt vett benne.

A hatalmi helyzet akkor a következő volt: az oszmánok orosz engedély nélkül nem vonulhattak be csapataikkal Havasalföldre vagy Moldvába, ha mégis, Oroszország háborút indíthat.

Moldva kormányzója, Michael Soutsos fanatikus görög volt, aki titokban a Filiki Eteria tagja volt. A szultán nevezte ki, de jelentős szerepet játszott a moldvai és havasalföldi görög forradalom támogatásában azzal, hogy nagy összegeket fizetett az Ypsilantis-hadseregnek.

1821. február 22-én több más, orosz szolgálatban álló görög tiszt kíséretében Ypsilantis Sculeni-nél átkelt a Prut folyón, és belépett a két fejedelemségbe. Két nappal később Iasiban Ypsilantis kiáltványt adott ki, amelyben bejelentette, hogy “egy nagyhatalom”, azaz Oroszország támogatását élvezi. Ypsilantis arra számított, hogy az ortodox Oroszország közbelép, ha az oszmánok betörnek Havasalföldre vagy Moldvába, hogy leverjék a lázadást.

Sándor cár azonban továbbra is elkötelezett tagja volt a Szent Szövetségnek, és gyorsan cselekedett, hogy elhatárolódjon Ypsilantis-tól. Ypsilantist feljelentették, amiért visszaélt a cár bizalmával, majd megfosztották rangjától és felszólították, hogy tegye le a fegyvert.

Ypsilantis nyilvános kegyeletsértése a cárnál felbátorította a törököket, akik nagyszámú csapatot kezdtek gyűjteni a havasalföldi felkelés leverésére.

Ypsilantis-nak is kevés volt a pénze, és még a csapatait sem tudta kifizetni, így azok fosztogatáshoz folyamodtak javadalmazásukként. Ekkor kénytelen volt Bukarestbe vonulni, hogy önkénteseket toborozzon. Bukarestben Ypsilantis rájött, hogy nem számíthat arra, hogy a havasalföldiek folytatják a lázadást, hogy segítséget nyújtsanak a görög ügynek. Ypsilantis és más görög vezetők úgy vélték, hogy a havasalföldiek és a moldvaiak a közös keresztény ortodox hitük alapján támogatni fogják a görög ügyet. Alábecsülte azonban a görög uralom iránti növekvő ellenérzést a fejedelemségekben, és a későbbi román nacionalizmus első fellángolásait.

Ekkor alakult meg a Szent Csapat, amely fiatal görög önkéntesekből állt Európa minden részéből.

Az oszmánok 30 000 katonával átkeltek a Dunán, készen arra, hogy leverjék a felkelést és legyőzzék Ypsilantis túlerőben lévő seregét. Itt a görög tábornok taktikai hibát követett el: ahelyett, hogy Brailára nyomult volna előre, hogy megakadályozza a törökök bevonulását a fejedelemségbe, Iaşi-ba vonult vissza. Ott hosszú csaták sorozata után a Filiki Eteria hadsereg vereséget szenvedett, a végső csapást június 19-én, Dragatsaninál mérte rájuk az ellenség.

Ypsilantis ezt követően soha nem ment Görögországba, ahogyan azt tervezte. Ausztriába utazott, ahol megadta magát és bebörtönözték. Alig két hónappal a börtönből való szabadulása után, 1828. január 29-én, rendkívül nagy szegénységben és nyomorúságban, nagyon rossz egészségi állapota következtében meghalt.

Az egykor büszke vezérőrnagy utolsó kívánsága az volt, hogy balzsamozzák be a szívét, és küldjék Görögországba. A 19. századi Európában szokás volt a fontos emberek szívének bebalzsamozása.

Barátja, Georgios Lassanis teljesítette Ypsilantis kívánságát, és szívét az athéni Amalieion árvaház kápolnájában helyezték el.

Sorozatunk többi részét a nevekre kattintva olvashatod:

Megszakítás